Avatar
2
Nguyễn Văn Thịnh Beginner
Devops fresher requirement
Chào mọi người. Anh em có thể chia sẻ để đạt yêu cầu fresher/junior devops thì cần những kỹ năng và kiến thức như thế nào không ?
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Ngnix và API gateway
<a href="https://stackask.com/question/muc-dich-ngnix/ " target="_blank">https://stackask.com/question/muc-dich-ngnix/ </a> em có hỏi topic này thì anh bảo performance tốt hơn vì dùng c++, vậy thì các thư viện như Eureka, Ribbon,... của spring hơn điểm nào mà nhiều dự án người ta vẫn chọn, và trong câu hỏi này, ý anh là perfomance tốt hơn là ở điểm nào vậy
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Mục đích ansible
Anh ơi em đang tìm hiểu và setup thử ansible, và em vẫn chưa hình dung ra khi có và k có ansible trong hệ thốn, mục đích ansible là gì ạ
Answer
Avatar
0
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Consistent hashing in Kong mode db-less
Em đang dùng Kong ở mode db-less, giờ em muốn enable consistent hashing  cho x-forwarded-to ở header thì cần khai báo trong yaml như nào ạ.
Answer
Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Specify Kong services/routes use plugin
Ví dụ trong Kong em đang có các service A, B, C và mỗi service có khoảng 5 route. Em cần apply plugin JWT cho A, và 1 vài route ở B thì có cách nào để config trong file yaml thay vì config cho từng service/route trong plugin (như ảnh) không ạ. Thanks!<img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/code.png" />
Answer
Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Kong gateway slow for first request
Em hiện đang tìm hiểu Kong để làm gateway, em dùng docker và sử Kong ở mode db-less thì có để ý thấy Kong thường hoạt động rất chậm ở lần request đầu tiên, không biết liệu có cách nào khác phục không nhỉ, thanks.
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Cách lựa chọn thuật toán Load Balance
Anh ơi, khi triển khi Load Balance trong trường hợp nào nên chọn thuật toán nào round robin, least connection...  Ưu nhược điểm một số thuật toán khi áp dụng thực tế ạ
Answer
Avatar
1
Mr Nguyen Beginner
Mr Nguyen Beginner
Tham số trong docker
Chào mọi người ạ. Em có 1 file docker với nội dung như  sau.Mong mọi người giải thích giúp em các tham số bên trong file ạ. <pre>FROM abc/openjdk:11.0.1 RUN adduser --disabled-password --home /home/app app&amp;&amp; mkdir /home/app/logs &amp;&amp; chown app:app /home/app/logs USER user WORKDIR /home/app ENTRYPOINT ["java","-Djava.security.egd=fi
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Hỏi về chia dns với gateway
E có 1 ip public ví dụ <code>163.27.223.1</code>, trong server này e cài lên 1 con web ở port 8090 đi, sau đó e dùng cloudflare em trỏ tên miền minh.example.com vào ip trên, thì muốn vào web e lại phải vào bằng cách minh.example.com:8090. Câu hỏi của em là làm thế nào để em chỉ cần minh.example.com thôi là vào dc rồi?
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
[Duplicated]có thật sự Docker quan trọng
Anh ơi, trong project của anh có bắt buộc có file docker không ạ, liệu nếu dự án đơn giản quá như CRUD sản phẩm thôi có cần thiết không, thông thường file docker mình tạo xong có phải đưa lên K8S đúng không ạ, nếu k có docker thì có được k ạ
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
về việc sử dụng K8S
Anh ơi, anh dùng K8S nhiều không ạ, em mới tìm hiểu K8S. Khi tìm hiểu K8S nên quan tâm những phần chính gì ạ, em cảm ơn
Answer
Avatar
0
dungtv Explainer
dungtv Explainer
Bash script: rebase tất cả các branch
Bash script để rebase tất cả các branch là gì?
Answer