Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Cách xử lý bất đồng bộ các message trong message queue
Hiện tại thì e đang design 1 cái architecture overview nhưng đang khá khoai ở chỗ việc xử lý bất đồng bộ đống message.<p> Bài toán đưa ra là: </p> <p> user upload file csv lên s3 </p> <p> s3 trigger lambda(producer) </p> <p> lambda (producer) gửi 1 cái message dạng như "starting: job_id" vào "Upsert" queue </p> <p> lambda (producer) lấy file csv và xử lý từn
Answer
Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Đa luồng với Kafka Consumer
Tks a vì câu trả lời ! <p> </p> <p> Em có dùng <strong>@KafkaListener</strong> để nhận tin nhắn sau đó gửi gmail (tốn nhiều thời gian) cho user.Em dùng đa luồng cho chức năng này để giải quyết vấn đề treo thread khi xử lý trong listener (do listener mặc định có 1 thread ) </p> <p> </p> <p> Em có 2 lựa chọn : </p> <ol> <li>Như em nói ở trên dùng <strong
Answer
Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Ưu /khuyết điểm của Message Queue
Chào mọi người, em có câu hỏi là: <p> </p> <strong>Tất cả ưu điểm/khuyết điểm (nếu có)</strong> của mẫu thiết kế gửi message 1 cách bất đồng bộ qua MQ trung gian là gì ạ ?
Answer
Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Hỏi về việc gửi tin nhắn qua Message Queue (RabbitMQ,Kafka)
<em>Xin chào mọi người,</em> <p> </p> <p> Theo em được biết thì trong 1 hệ thống <em><strong>Microservices</strong> </em>thì các chức năng như gửi Mail, SMS cho khách hàng thì sẽ được tách thành 1 service mới.Khi cần gửi mail thì sẽ gửi 1 message đến MQ trung gian (Kafka,RabbitMQ,..) chứ không gửi theo kiểu request như thông thường. </p> <p> </p> <p> Em
Answer
Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Thự tự tin nhắn trong Kafka
Chào mọi người, <p> </p> <p> Ví dụ trong Kafka e tạo <strong>1 topic</strong> gồm có  <strong>5 partition.</strong>Theo em hiểu thì khi 1 Consumer nhận message từ topic thì sẽ nhận được từ message từ tất cả partition của topic đó. </p> <ol> <li>Em muốn hỏi là <strong>Consumer</strong> khi nhận các message từ Kafka (<em>nhiều</em> <em>partition</em>) thì c
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
EzyKafka khác gì thư viện kafka official?
Hi anh, anh có thể brief qua ezykafka của monkeys có điểm gì nổi bật hơn thư viện official k ạ. Em muốn hiểu rõ hơn về ưu điểm/nhược điểm của ezykafka mà k thấy docs có ghi?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Start rabbitmq localhost với docker
Start rabbitmq localhost với docker
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
kafka và lợi ích
Mục đích hiện tại a sử dụng Kafka để làm gì ạ, có nên thay thế bằng message queue khác như activeMQ k ạ ?
Answer