Avatar
0
jungtin Beginner
jungtin Beginner
Cách hòa nhập nhanh khi tham gia dự án có code-base lớn
Chào anh Dũng và mọi người ! <p> </p> <p> Hiện tại em đang tham gia một project đã được 2 năm tuổi, BE và cả FE đều hai năm </p> <p> </p> <p> BE thì sử dụng Scala &amp; PlayFramework :'( hic hic </p> <p> </p> <p> Xin các bậc cao nhân truyền lại kinh nghiệm khi mọi người tham gia một project mới trong công ty với ạ ! </p> <p> </p> <p> Theo kinh ngh
Answer