Avatar
1
ptitdev Beginner
ptitdev Beginner
Có cần thiết lưu trữ cache dữ liệu trong mongodb ?
Em chào anh , em có 1 câu hỏi là ví dụ e cần vào mongo để lấy 1 dữ  liệu , cụ thể e đang lưu trong mongo các session chat , mỗi lần chat e cần lấy session chat đấy ra để kiểm tra thông tin và lưu chat message theo session chat , thì việc mỗi lần chat đều phải chọc vào mongo , dẫn đến cần vào mongo khá nhiều , vậy e còn cần cache lên redis dữ liệu của session
Answer
Avatar
0
ptitdev Beginner
ptitdev Beginner
Cách tối ưu hóa cache key trên redis
Em có 1 api gồm các param như idItem , idUser , page , size . Cho em hỏi nên lưu key trên redis như nào để tối ưu hóa số lương key , thường sẽ lưu key cache như nào nếu nhiều param ạ. <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
1
jungtin Beginner
jungtin Beginner
Làm thế nào để cache api cho Frontend &amp; notify if something changes
Hello anh Dũng và mọi người <p> </p> <p> Hiện tại em đang làm cho một dự án chuyên frontend &amp; backend có thể kiểm soát và thay đổi đôi chút được </p> <p> </p> <p> Hiện tại cũng khó liên lạc với team backend (bên client) nên việc chỉnh sửa API là nên hạn chế </p> <p> </p> <p> Vấn đề: API fetch nhiều field không cần thiết, không sử dụng graphQL </
Answer