Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
3 loại design pattern
Anh ơi , Java hay các ngôn ngữ đều chia 3 nhóm : creation, structure và behavior. Vậy mục đích việc chia nhóm này là gì ? Anh có thể chia sẻ giúp bọn em trong 1 dự án anh sẽ chọn nhóm design pattern nào và mục đích việc chọn được k ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
  1. Anh nghĩ là mục đích để cho lập trình viên dễ tiếp cận hơn và dễ lựa chọn hơn trong quá trình sự dụng
  2. Thường thì 1 dự án sẽ có đầy đủ cả 3 nhóm, tuy nhiên không phải sử dụng tất cả. Thường hay sử dụng nhất là composite design pattern (Structural), builder (Creation), factory (Creation), Observer (Behavioral).

Nếu sử dụng các framework như Spring thì thường mình cũng không cần quan tâm quá nhiều đến design pattern, cứ code theo đúng layer là được em ạ.

  • 0
  • Reply