Avatar
1
Sơn Ngọc Beginner
Sơn Ngọc Beginner
AI sẽ thế nào khi Web3 hoàn thiện và phát triển
Khi mà web3 phát triển hoàn thiện, đồng nghĩa với việc data của user sẽ được public trên blockchain. Vậy liệu đây sẽ thuận lợi cho việc phát triển các Model AI không ạ?
  • Answer
blockchain web3 ai artificial intelligence
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
The Best Answer
Nguyên liệu cho Machine Learning, Deep Learning, sau đó là AI chính là dữ liệu. Càng nhiều dữ liệu thì việc tính toán và phán đoán của các Model sẽ càng chính xác hơn. Chính vì vậy mà khi dữ liệu được public hết blockchain thì đó cũng là một nguyên liệu quý giá cho nền công nghiệp AI phát triển.

Đây cũng không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới mẻ. Trên thực tế thì bây giờ vẫn đang có các Model hoạt động để giúp cho người ta trade coin, trade token đó em.

  • 1
  • Reply