Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
ByteArrayResource và ByteArray
Hi mọi người! Trong Spring khi viết 1 API trả về 1 file (hình ảnh,excel,..) thì em thường trả về byte[] của file đó và thêm 1 số header để định xác kiểu dữ liệu của file đó.

Cho em hỏi là việc trả trực tiếp  byte[]  có khác biệt gì so với khi trả về 1 đối tượng ByteArrayResource( byte[]) không ạ ?

Cảm ơn mọi người !

 

  • Answer
java
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
Nhìn vào source code của ByteArrayResource em có thể thấy là nó cũng chỉ là cái wrap lại của byte array, nên 2 cái trả về là tương đương em ạ.
  • 0
  • Reply