Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách lưu dữ liệu địa lý
Anh đã từng làm việc lưu dữ liệu địa lý bao giờ chưa ạ. Có nên tạo 1 object với 2 trường lat log rồi dùng MongoDB lưu lại không ạ. Em thấy nhiều cơ sở dữ liệu support cái này, nên chọn csdl nào để lưu địa lý

https://redis.io/docs/data-types/geospatial/

https://www.mongodb.com/docs/manual/geospatial-queries/
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Professional
monkey Professional
Thật tiếc là cho dù em dùng db nào hay redis thì việc query để lấy được location mà em muốn vẫn phải duyệt qua từng bản ghi và tính khoảng cách, vậy nên dùng db nào cũng như nhau em ạ.

Tham khảo: https://stackoverflow.com/questions/20865747/geolocation-mysql-query

  • 0
  • Reply