Avatar
0
Minh Duc Cao Beginner
Minh Duc Cao Beginner
Có nên học Java EE/Jakarta EE
Chào mọi người, chuyện là mình mới trúng tuyển vào một công ty vị trí Java Developer. Lúc phỏng vấn thì mình phỏng vấn Spring Framework, nhưng hiện tại dự án lại dùng JavaEE/JakartaEE. Mọi người c ho mình hỏi mình có nên join vào dự án này hay xin vào một dự án khác sử dụng Spring. Cảm ơn mọi người
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. JavaEE/JakartaEE và Spring là 2 hệ sinh thái thư viện java lớn nhất bây giờ. Nên nếu bạn nắm vững JavaEE/JakartaEE thì cũng đồng nghĩa với nắm vững Spring

  1. JavaEE/JakartaEE và Spring cơ bản cũng đều có phần quản lý Bean là trái tim, giải quyết vấn đề Dependency Ịnjection và IoC khá tiện lợi thông qua các Annotation.

Thế nên mình nghĩ là bạn cứ thử làm dự án với JavaEE/JakartaEE xem sao, 2, 3 tháng mà thấy không hợp thì sang Spring cũng chưa muộn.

  • 1
  • Reply