Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
[Duplicated] Cơ hội làm việc nước ngoài
Anh ơi, anh có thể chia sẻ làm thế nào có cơ hội onsite sang Nhật Hàn... ví dụ như ơ Line được không ạ
  • Answer
career path
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Professional
monkey Professional
Em có thể tham khảo nhé: https://stackask.com/question/lap-trinhlam-sao-de-duoc-sang-nhat-lam-viec/
  • 0
  • Reply