Avatar
2
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
EzyFox: Bắt đầu tìm hiểu từ đâu để hiểu được cơ chế của spring?
Anh cho em hỏi nếu muốn hiểu cái core với flow ezyfox của anh thì em nên đọc repo nào trước anh nhỉ, Kiểu trước kia em hay thắc mắc vì sao @Component annotation ở spring thì giúp mình đăng kí lớp đó như là bean để được quản lý ở bên dứoi á. Nay em thấy opensource của anh có những thứ đó. Nên em muốn dùng và nghiên cứu thêm thử. Với em thấy có cái gamebox cũng rất hay ạ.
  • Answer
ezyfox
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Với Spring thì trái tim của nó là spring-context module. Tương ứng với ezyfox-bean, vậy nên em có thể tìm hiểu module này trước em ạ.

Nếu em muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì em có thể đọc lớp EzySimpleBeanContext này, nó là trái tim của module ezyfox-bean em ạ.

Có 2 vấn đề chính của ezyfox-bean và spring-context hay mọi thư viện quản lý bean cần phải xử lý đó là:

  1. Khởi tạo các phụ thuộc không tuân theo bất cứ thứ tự nào cả.
  2. Phát hiện phụ thuộc vòng tròn để đưa ra lời cảnh báo cho dev và tránh bị lỗi stackoverflow.

ezyfox-bean đã giải quyết bằng cách sử dụng cơ chế stack.

Chào mừng em đã đến với thế giới của framework, những thứ thực sự khó khăn và mở ra 1 bầu trời kiến thức mới nhé.

  • 1
  • Reply
Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều  –  hovanvydut 1668583321000
Ok em  –  tvd12 1668587671000