Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
[Go]Go liệu có thể bị thay thế bởi Rust
Mình đã lập trình Rust ở mức cơ bản, mình thấy Rust hình như không chạy qua máy ảo mà chạy trực tiếp trên hệ điều hành luôn (mình mới chỉ đoán thôi nhé), và có performance khá tốt, mình cũng chưa thử đo với C/C++. Lang thang đọc được bài này: https://blog.discord.com/why-discord-is-switching-from-go-to-rust-a190bbca2b1f, liệu rằng Go có thể bị thay thế bởi Rust không anh em?
  • Answer
go rust
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Sharing
  • 0
  • Reply