Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
graceful shutdown cho việc migrate database
Anh ơi, khi migrate từ MySQL sang Oracle, Phía Backend hiện vừa connect đến MySQL để tương tác, cùng lúc đó em cho job chạy migrate từ MySQL sang DB mới là Oracle. Làm thế nào để tạo Graceful shutdown cho MySQL để tránh mất dữ liệu : Anh có thể hiểu Backend sẽ ngắt kết nối đến MySQL trong 20 phút để nó xử lý nốt, sau đó tạo kết nối đến Oracle là DB mới và tương tác
  • Answer
migration database migration
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
Migrate sang hẳn 1 loại DB khác đúng là khá rủi ro. Tốt hơn hết là em nên migrate xong hết từ MySQL sang Oracle ở mức tương đối đi đã. Sau đó tạm ngừng dịch vụ trong tầm ít phút như em nói. Để đảm bảo rằng dữ liệu đã được đồng bộ hết rồi thì cho phép dịch vụ hoạt động trở lại em ạ.
  • 0
  • Reply