Avatar
1
Thân Văn Nam Beginner
Thân Văn Nam Beginner
Java: kiểm tra ảnh trước khi lưu trữ
Em chào mọi người, em có bài toán kiểm tra(validate) ảnh người dùng lưu xuống database

ví dụ ảnh sạng sex, khiêu dâm thì false.

Em sử dụng java (Spring boot) thì cách nào để kiểm tra được trường hợp trên không ạ

Em cảm ơn!

  • Answer
java spring boot
Remain: 5
2 Answers
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Không em ạ, cái này phải sử dụng đến học máy để giải quyết em ạ.
  • 0
  • Reply
Avatar
Vu Luong Anh Beginner
Đây là bài toán classification trong học máy với 2 hoặc nhiều phân lớp (classes): ảnh hợp lệ, ảnh khiêu dâm, etc. Để giải quyết nó thì bạn sẽ phải có dữ liệu ảnh của các phân lớp trên và dùng deep learning để học trên bộ dữ liệu đó. Sau khi huấn luyện mô hình xong thì bạn sẽ lấy nó để đi validate các ảnh mới trước khi lưu xuống db.

Tuy nhiên tự thu thập dữ liệu và huấn luyện mô hình khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy mình nghĩ bạn nên tìm các API của bên thứ 3 (Ví dụ của Google), hoặc các thư viện đã có sẵn mô hình đã huấn luyện (Ví dụ một repo dùng js mình tìm thấy trên Github). Keyword: nsfw detection

  • 0
  • Reply