Avatar
0
Tú Hoàng Beginner
Tú Hoàng Beginner
làm thế nào đánh giá ứng viên
Anh ơi, anh từng được tham gia phỏng vấn nhiề u ứng viên trong quá trình tuyển dụng hay chưa ? Liệu rằng trong buổi phỏng vấn 1- 2 tiếng  anh có thể hiểu hết năng lực ứng viên qua buổi phỏng vấn không
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. Anh may mắn được phòng vấn nhiều bạn rồi.
  2. Hiểu hết thì chắc là không em, nhưng có lẽ cũng được 80% em ạ
  • 0
  • Reply