Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Làm thế nào để push-noti?
Em đang code api. Khi em làm về api gửi lời mời cho các thành viên tham gia vào group 1 project của mình thì những thành viên đó phải nhận đc lời mời và đồng thời có thông báo realtime ở bên FE. Vậy e nên xử lý nó bằng cách nào đơn giản nhất ạ? Nếu được cho cả mobile sử dụng luôn thì càng tốt ạ. Em cảm ơn.
  • Answer
push-noti
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
  1. Nếu user đang online thì em có thể sử dụng websocket để gửi thông báo, em có thể tham khảo ví dụ này: https://github.com/tvd12/ezyfox-server-example/tree/master/push-message sử dụng ezyfox-server nhé
  2. Nếu user đang không online thì em phải sử dụng web push notification em ạ
  • 0
  • Reply