Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Ngnix và API gateway
https://stackask.com/question/muc-dich-ngnix/ em có hỏi topic này thì anh bảo performance tốt hơn vì dùng c++, vậy thì các thư viện như Eureka, Ribbon,... của spring hơn điểm nào mà nhiều dự án người ta vẫn chọn, và trong câu hỏi này, ý anh là perfomance tốt hơn là ở điểm nào vậy
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Professional
monkey Professional
  1. Anh không rõ em nói nhiều ở đây là bao nhiêu, nhưng việc sử dụng Eureka, Ribbon được giới thiệu và sử dụng trong các dự án spring cloud, với vai trò là Service Discovery và Client Load Balancer, như vậy thì vai trò của nó có phần khác nginx, nên việc sử dụng 2 thứ đó có lẽ là do đi theo hệ sinh thái viết bằng spring boot và java.

  1. Nginx thuần tuý là xử lý I/O, nên ý anh là do viết bằng C/C++ dịch ra native app, nên nó sẽ nhanh hơn ứng dụng viết bằng java phải chạy qua máy ảo một chút ở phần xử lý I/O
  • 0
  • Reply