Avatar
1
ptitdev Beginner
ptitdev Beginner
Nhiều instance service websocket ?
Cho em hỏi làm thế nào để triển khai nhiều websocket service , ví dụ e có chức năng thông báo đến người dùng qua websocket , e có 2 server A và B , người dùng connect vào server A nhưng server B nhận xử lý thông báo trả tới người dùng . mà người dùng lại không connect vào server B . giải pháp là gì ạ
  • Answer
websocket spring
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
The Best Answer
Hiện tại anh thấy có 1 giải pháp hay được dùng đó là em sẽ dùng kafka hoặc rabbitMQ hoặc activeMQ hoặc redis để broadcast message đến tất cả các server khi có tin nhắn đến, user kết nối đến server nào thì sẽ nhận được message ở server đó, cách này có vẻ là hiệu năng sẽ tương đối cao.
  • 1
  • Reply
Em cảm ơn a nhiều ạ , e cũng nghĩ chỉ có cách này  –  ptitdev 1651781179000