Avatar
0
Huu Tuyen Nguyen Beginner
Thay đổi scheduled tasks trong lúc runtime
Mọi người cho em hỏi có cách nào thay đổi các @scheduled task trong quá trình runtime của chương trình ko? Ví dụ thay đổi fixedRate của task hoặc disable task này rồi enable task kia. Nếu có code thì tốt. Em cảm ơn.
  • Answer
schedule
Remain: 5
3 Answers
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Không có cách nào em ạ, một khi đã đánh dấu @Scheduled Nó sẽ chạy theo 1 lộ trình cố định không thay đổi em ạ.

Em có thể tự tạo cho em 1 scheduler kiểu này cũng được em ạ:

scheduledExecutorService.scheduleAtFixedRate(() -> {
    System.out.println("show notifcation");
}, 10, 20, TimeUnit.SECONDS);
  • 0
  • Reply
Avatar
Kiểu như em đang muốn tạo api để khi admin gọi vào có thể hủy, bật schedule task, như vậy cũng ko đc sao a?
  • 0
  • Reply
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Không được em ạ, cái @Scheduled nó bị fix như vậy rồi, nên em cần tự tạo ra schedule của em nhé. Em có thể tham khảo ví dụ anh dùng fix rate và fix delay nhé.
  • 0
  • Reply