Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Vì sao bạn chọn code go?
Vì sao bạn chọn code go?

  • Vì công ty outsource lên phải code?
  • Vì thích cái tên?
  • Vì yêu thích google?
  • Vì cảm thấy nó mạnh hơn các ngôn ngữ khác?
  • Vì thấy trend blockchain hot quá nên cũng muốn thử xem sao?
  • Answer
go
Remain: 5
1 Answer
Avatar
Cuong Minh Trinh Enlightened
Cuong Minh Trinh Enlightened
Tôi đã dùng Java Spring nhiều năm. Nay code Go. Đơn giản vì dự án yêu cầu. Go đơn giản, làm được nhiều việc, không thua kém gì Java. Những tính năng cao cấp của Java như Generics, Annotation thì Go không có. Nhưng cũng chả vấn đề gì quá lớn
  • 1
  • Reply