Avatar
0
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Websocket trong nodejs
xin chào 500 ae, hiện tại em đang gặp vấn đề về websocket. Ping-pong thì vẫn bình thường. Tuy nhiên, gửi message bất kỳ thì không gửi được. ACE có kinh nghiệp cho em xin giải pháp xem nó bị sao với ạ
 • Answer
websocket
Remain: 5
4 Answers
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
 1. Ping-pong: là các command em custom đúng không?
 2. Không gửi được nghĩa là client gửi nhưng server không nhận được đúng không em?
 3. Em đang dùng thư viện gì, socket.io? Em có thể đưa 1 đoạn code nhỏ nhỏ để anh hình dùng được em đang code thế nào không?
 • 0
 • Reply
Avatar
Cesc Nguyễn Beginner

 

em khởi tạo websocket server. sau đó dùng hàm sendMessage khi muốn gửi data đi thôi ạ. Khi bị lỗi là server ko gửi đc message xuống client anh ạ

 • 0
 • Reply
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
 1. Hàm postToConnection cũng được dùng để gửi pong xuống client đúng không em?
 2. Ở client em đã thử inspect vào phần network chưa? Phần này để đảm bảo dữ liệu đã gửi đến client và có thể em chưa có đăng ký cái subscriber ở client. Nếu em không thấy có data gửi về client thì chắc chắn là server vẫn chưa gửi được data xuống client, có thể do connectionId bị sai, hoặc có lỗi gì đó liên quan đến dữ liệu.
 3. Ở server em có thấy exception gì không?
 • 1
 • Reply
em sẽ kiểm tra thêm cái phần số 2 và số 3 ạ. số 1 thì đúng như anh nói ạ  –  Cesc Nguyễn 1638219722000
Avatar
Cesc Nguyễn Beginner
em kiểm tra mục số 2 và số 3 thì thấy server vẫn hoạt động bình thường. message khi không gửi được thì vẫn qua server và server vẫn gửi xuống client. nhưng client lại không nhận được
 • 0
 • Reply