Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
làm chức năng ẩn hiện 1 số trường
Hi anh, em có entity People (id, name, age, gender) với user A em chỉ cho hiện id,name. Với user B chỉ cho hiện id,name,gender. Trong tình huống này, có nên sử dụng GraphQL k ạ. GraphQL có hỗ trợ cho việc cache ở client k ạ. Thank a
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
[Duplicated]Graphql hơn gì Restful
em biết GraphQL là 1 end point, còn restful API là multi end point. Như vậy chỉ có code ngắn hơn thôi, còn lợi ích nào khác từ GraphQL k ạ
Answer
Avatar
0
Tú Hoàng Beginner
Tú Hoàng Beginner
khi nào nên chọn graphQL
Anh ơi khi nào nên chọn graphQL thay thế cho restful ạ
Answer
Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Graphql có bảo mật không?
Cho em hỏi là dùng <code>graphql</code> với <code>http</code> thì có bảo mật không. Ví dụ như thằng spring nó có thể map câu <code>query</code> với <code>entity</code>, vậy có rủi ro nào sẽ expose luôn các thông tin nhạy cảm trong entity trên server không (e.g. password). <p> </p> <p> Mặt khác việc để lộ ra cấu trúc entity có giúp hacker dễ tìm ra cấu trúc của database để hack không? (Sorry anh nếu câu hỏi này silly, em không có kinh nghiệm gì về bảo mật) </p>
Answer
Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
So sánh GraphQL và REST API
Cho em hỏi điểm mạnh và điểm yếu khi so sánh GraphQL và REST API, đặc biệt khi triển khai dự án thực tế ạ.
Answer