Avatar
3
an nguyen Beginner
an nguyen Beginner
Decentralized Exchange
Chào Anh Dũng và mọi người, <p> </p> <p> Em đã theo dõi anh và team rất nhiều, trước tiên rất cảm ơn anh và team đã cho ra sản phẩm Ezyfox. </p> <p> Bên cạnh đó cũng cảm ơn anh đã hướng dẩn rất nhiều bài viết hai về Blockchain. </p> <p> Hiện tại em có vài câu hỏi hy vọng anh và team giả đáp giúp, em rất cảm ơn. </p> <p> Em đã research về blockchain mới
Answer