Avatar
1
Tan Beginner
Tan Beginner
Jquery vs Vuejs
Mình có câu hỏi này: <ul> <li>Jquery và Vuejs khác nhau thế nào? (DOM)</li> <li>Jquery và Vuejs cái nào performance tốt hơn, load page nhanh hơn?</li> </ul> <p> Thanks! </p>
Answer