Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Chuyển đổi data từ SQL Server sang Maria DB
Xin chào mọi người , hiện em đang có một project về Quản lý khách sạn , <em>dữ liệu hiện tại đang lưu trong SQL Server ( hàng ngàn record )</em> . Giờ em muốn thiết kế ứng dụng web dùng giải pháp API để <strong>chuyển data từ SQL Server sang Maria DB</strong> . Hiện em chưa có hướng giải quyết bài toán . Mọi người có thể cho em một hướng giải quyết được với ạ.
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
So sánh clustered index và non-clustered index trong SQL Server
Như tiêu đề câu hỏi ạ. <p> Mọi người cho em hỏi sự khác nhau giữa 2 loại index trên là gì ạ? </p> <p> Khi nào thì nên dùng loại nào ạ? </p> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Những lưu ý khi phân trang dữ liệu
Chào mọi người. Mọi người cho em hỏi khi phân trang dữ liệu mình cần lưu ý những gì ạ? <p> Em cảm ơn </p>
Answer