Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Làm thế nào để push-noti?
Em đang code api. Khi em làm về api gửi lời mời cho các thành viên tham gia vào group 1 project của mình thì những thành viên đó phải nhận đc lời mời và đồng thời có thông báo realtime ở bên FE. Vậy e nên xử lý nó bằng cách nào đơn giản nhất ạ? Nếu được cho cả mobile sử dụng luôn thì càng tốt ạ. Em cảm ơn.
Answer