Avatar
1
Tuấn Vũ Đặng Beginner
Hỏi về bài post Reddit count views
Hi a Dũng, e có đọc qua blog của Reddit (<a href="https://www.redditinc.com/blog/view-counting-at-reddit), " target="_blank">https://www.redditinc.com/blog/view-counting-at-reddit), </a> họ có nói là sử dụng Redis hyperloglog để count. Em muốn hỏi là tại sao họ k dùng redis incr để count, nếu mà dùng thì sẽ như thế nào. Vì redis là single thread nên nó sẽ tránh được race condition. <p> </p> <p> Em muốn hỏi thêm là bth những hệ thống count như này (stackaks) thì sẽ implement bằng cách nào ạ, chủ yếu là scale và tránh race condition. </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer