Avatar
1
Tuấn Vũ Đặng Beginner
Hỏi về bài post Reddit count views
Hi a Dũng, e có đọc qua blog của Reddit (<a href="https://www.redditinc.com/blog/view-counting-at-reddit), " target="_blank">https://www.redditinc.com/blog/view-counting-at-reddit), </a> họ có nói là sử dụng Redis hyperloglog để count. Em muốn hỏi là tại sao họ k dùng redis incr để count, nếu mà dùng thì sẽ như thế nào. Vì redis là single thread nên nó sẽ tr
Answer