Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
So sánh SOAP và REST
Em chào mọi người em có câu hỏi là để truy cập vào Web Services dùng SOAP và REST vậy khi nào nên dùng SOAP và khi nào dùng REST và 2 cách trên khác nhau như thế nào ạ em đang học về API.
Answer