Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[Spring]Nên inject bean qua hàm tạo hay qua @Autowired?
Xin chào mọi người ! Gần đây em có ôn lại kiến thức về IOC,DI trong Spring và em có một câu hỏi rất cơ bản muốn hỏi là khi tiêm 1 dependency vào 1 object thì em thấy đa số mọi người thường dùng 2 cách : <p> </p> <p> Cách 1 : Dùng từ khóa @Autowired ở các thuộc tính.(Cách này được đa số mọi người sử dụng hơn nhưng em có đọc 1 bài viết là sử dụng cách này có vài hạn chế như hình dưới ) </p> <p> Cách 2 : Thêm từ khóa final trước thuộc tính và dùng Lombok để tạo constructor. </p> <p> </p> <p> Mọi người cho em hỏi là tại sao Cách 1 có hạn chế nhưng nhiều người vẫn sử dụng ạ và nên dùng cách nào ạ thì hay nhất khi đi làm ạ? Em cám ơn! </p>
Answer