Avatar
1
Tùng Đỗ Beginner
Tùng Đỗ Beginner
Background activity bị auto scale khi bàn phím số hiện lên
Mình newbie kotlin đang tập viết app android, hiện mình gặp 1 vấn đề là cái background activity bị auto scale khi bàn phím số hiện lên để nhập thông tin. Ngoài ra dùng constraint layout nên các view cũng bị thay đổi vị trí.  Rất mong các anh chị đi trước hướng dẫn cách xử lý.
Answer