Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Deploy NFT Game smart contract lên mạng private
Dể deploy NFT Game smart contract lên mạng private, chúng ta cần trải qua các bước sau: <p> </p> <ol start="1"> <li>Tải ERC721 contract tại đây: <a href="https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/tree/master/contracts " target="_blank">https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/tree/master/contracts </a></li> <li>1 Copy toàn bộ thư
Answer
Avatar
0
dungtv Explainer
dungtv Explainer
Cơ chế hoạt động của game NFT
Ae cho hỏi có ai rõ về cái cơ chế hoạt động của game NFT ko nhỉ , giáp đáp hộ mình thắc mắc với. Các thông tin nhân vật, dữ liệu ... của usser sẽ đc lưu ở đâu nhỉ, trên blockchain hay là dưới database của server game riêng? Mình hiểu là các item, resource lưu ở blockchain nhưng chả lẽ tất cả đều lưu tại đó ạ? Mà nếu như game online thì có server riêng ko nhỉ
Answer