Avatar
1
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
InflateException android khi làm tính năng read more text view
E sử dụng thư viện 'com.borjabravo.readmoretextview.ReadMoreTextView' này để thu gọn hoặc mở rộng 1 đoạn text, nhưng mà khi run lên lại bị lỗi như này, mn xem giúp e vs ạ. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-7760" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/inflate_error.png" alt="" />
Answer