Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Best practice cho project chỉ có 2 branch là staging với prod
Hi anh,<p> Anh có best practice cho project chỉ có 2 branch là staging với prod ko, vấn đề em gặp phải là: </p> <ul> <li>Khi fix bug hay code 1 feature mới thì mọi người sẽ checkout từ prod và tiến hành dev- Khi xong -> merge vào staging để test -> test oke sau khi được approval thì sẽ merge vào prod</li> <li>Nhiều feature hoặc bug sẽ không được approval liền (kéo dài 2-3 tuần hoặc 1 tháng) và nhiều cái feature sẽ cần lên prod gấp=> branch staging hiện giờ rất nhiều feature hoặc function đang test, đang đợi approval, hoặc bị cancel</li> <li>nhiều feature được approval lên prod thì toàn phải coppy code qua branch khác rồi merge prod (lúc trước em hay làm), bây giờ thì em checkout 1từ prod dev,ví dụ feature/fnc-1, sau khi xong thì em tạo nhánh mới feature/fnc-1-staging từ feature/fnc-1 rồi merge staging, khi được approval rồi thì em merge feature/fnc-1 vào prod</li></ul> <p> Nhưng mà mỗi lần test trên staging lẫn lộn nhiều code nên ko chắc chắn là trên prod ko có bug, Anh có solutions nào cho vấn đề này ko ạ. </p>
Answer
Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Transfer git repo
Chào mọi người. <p> </p> <p> Mọi người cho em hỏi sau khi hoàn thành dự án, em muốn chuyển giao repo từ 1 organization này sang 1 organization khác cho khách hàng thì có những cách nào để làm ạ? </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Nam Nguyen Beginner
Nam Nguyen Beginner
Quản lý branch đã merge vào master trên git
Mọi người cho em hỏi chút những branch sau khi merge vào master thì mọi người thường xử lý branch đó như thế nào ạ?
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Làm thế nào để biết được còn commit nào chưa được merge?
Chào mọi người. Hiện tại em đang gặp vấn đề như sau nhờ mọi người trả lời giúp em với ạ. <ul> <li>Hiện tại trên git em có 2 nhánh pharse_1 và pharse_2 </li> <li>Em muốn tìm những commit trên nhánh pharse_1 mà chưa được merge vào nhánh pharse_2 </li> <li>Sau khi tìm thì sẽ merge những commit đó từ pharse_1 vào pharse_2 </li></ul> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer
Avatar
0
vvda1206 Beginner
vvda1206 Beginner
Xóa 1 file trong toàn bộ commit của tất cả các branch
Hi mọi người, hiện giờ trong project của mình, mình lỡ tay add 1 file có dung lương tầm 400mb và lỡ tay commit hết toàn bộ mà ko để ý. Hiện giờ mình muốn xóa file đó trong các commit của tất cả các branch thì dùng lệnh git nào ạ? (Hiện tại mình giải quyết tạm thời bằng cách add file đó vào lfs, và push lên, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi :&lt; )
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Nên tổ chức git flow thế nào?
Công ty các bạn theo git flow như nào. Các bạn có triển khai CI CD như nào để tối ưu cho thời gian tay chân ? Many thanks
Answer