Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Transfer git repo
Chào mọi người. <p> </p> <p> Mọi người cho em hỏi sau khi hoàn thành dự án, em muốn chuyển giao repo từ 1 organization này sang 1 organization khác cho khách hàng thì có những cách nào để làm ạ? </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Nam Nguyen Beginner
Nam Nguyen Beginner
Quản lý branch đã merge vào master trên git
Mọi người cho em hỏi chút những branch sau khi merge vào master thì mọi người thường xử lý branch đó như thế nào ạ?
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Làm thế nào để biết được còn commit nào chưa được merge?
Chào mọi người. Hiện tại em đang gặp vấn đề như sau nhờ mọi người trả lời giúp em với ạ. <ul> <li>Hiện tại trên git em có 2 nhánh pharse_1 và pharse_2 </li> <li>Em muốn tìm những commit trên nhánh pharse_1 mà chưa được merge vào nhánh pharse_2 </li> <li>Sau khi tìm thì sẽ merge những commit đó từ pharse_1 vào pharse_2 </li></ul> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer
Avatar
0
vvda1206 Beginner
vvda1206 Beginner
Xóa 1 file trong toàn bộ commit của tất cả các branch
Hi mọi người, hiện giờ trong project của mình, mình lỡ tay add 1 file có dung lương tầm 400mb và lỡ tay commit hết toàn bộ mà ko để ý. Hiện giờ mình muốn xóa file đó trong các commit của tất cả các branch thì dùng lệnh git nào ạ? (Hiện tại mình giải quyết tạm thời bằng cách add file đó vào lfs, và push lên, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi :&lt; )
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Nên tổ chức git flow thế nào?
Công ty các bạn theo git flow như nào. Các bạn có triển khai CI CD như nào để tối ưu cho thời gian tay chân ? Many thanks
Answer