Avatar
0
Nguyễn Viết Triệu Beginner
Bắt sự kiên KeyCode
Chào a Dũng và m.n mong m.n giải thích giúp e câu hỏi dưới ạ <p> Làm cách nào để bắt sự kiện nhập chữ cái (VD: a, b, c) trên các thiết bị Handy Terminal của Nhật sản xuất hoặc trên các con điện thoại Nokia ngày xưa ạ? </p>
Answer