Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
hỏi về Vertx và vấn đề Lock free
Thay vì Spring, anh đã từng dùng Vertx chưa ạ. Nếu có anh có thể chia sẻ em ưu nhược điểm và best practise k ạ, Do em thấy anh đã làm với Hazelcast, một phần core cho caching của Vertx. Anh đã từng làm với lock free để tránh việc synchronized chưa ạ, nếu có anh có thể chia sẻ em vài use case nên dùng, và sau này Ezyfox có hỗ trợ lockfree k ạ
Answer