Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Chuyển đổi data từ SQL Server sang Maria DB
Xin chào mọi người , hiện em đang có một project về Quản lý khách sạn , <em>dữ liệu hiện tại đang lưu trong SQL Server ( hàng ngàn record )</em> . Giờ em muốn thiết kế ứng dụng web dùng giải pháp API để <strong>chuyển data từ SQL Server sang Maria DB</strong> . Hiện em chưa có hướng giải quyết bài toán . Mọi người có thể cho em một hướng giải quyết được với ạ.
Answer