Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Transfer git repo
Chào mọi người. <p> </p> <p> Mọi người cho em hỏi sau khi hoàn thành dự án, em muốn chuyển giao repo từ 1 organization này sang 1 organization khác cho khách hàng thì có những cách nào để làm ạ? </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer