Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Lấy giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange?
Các bác cho em hỏi làm cách nào để lấy được giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange nhỉ? <p> Em cảm ơn ạ </p>
Answer