Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
sử dụng halzecast thay ehcache
em được biết halzecast cũng là localcache, vậy so sánh về hiệu năng với ehcache, hoặc HashMap trong Java, halzecast có tốt để làm cache không ạ
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Khác biệt giữa hazelcast và redis
Khác biệt giữa hazelcast và redis là gì?
Answer