tvd12
76 questions
524 answers
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
React Native: Fix lỗi Failed to transform react-android-0.72.3-debug.aar
<div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> Execution failed <span class="pl-k">for</span> task <span class="pl-s">':app:checkDebugAarMetadata'</span>. &gt Could <span class="pl-k">not</span> resolve <span class="pl-k">all</span> files <span class="pl-k">for</span> configuration <span class="pl-s">':app:debugRuntimeClasspath'</span>.
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[EzyFox Server] EzySimpleSessionManagementSetting, stress test
E xin lỗi vì phiền anh giờ này. A có thể trả lời khi rảnh ạ. Tại em chỉ muốn hiểu thêm về cấu trúc của Ezyfox. <ol start="1"> <li>Điểm khác biệt của EzySimpleSessionManagementSetting và EzySessionManagementSettingBuilder là gì ạ? Mình nên xài cái nào cho phần EzySimpleSetting?</li> <li>Việc stress test bắt buộc phải trong điều kiện mạng ổn định và băng thông
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Apply vào vị trí fresher android cần gì?
a ơi, a có thể gợi ý cho e 1 vài prj và kiến thức cần có để apply fresher android dc ko ạ?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Code tạo QR cho Việt Nam Bank viết bằng typescript
Code tạo QR cho Việt Nam Bank viết bằng typescript
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Làm cho startup (công ty nhỏ) hay làm cho công ty lớn? (Phần 1)
Làm cho startup (công ty nhỏ) hay làm cho công ty lớn?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Hỏi thêm về response từ ezyfox server về client
Anh ơi, em muốn hỏi thêm về response từ Server về client. Phía dưới là đoạn main trong TCPSocket của em, em mong muốn là nó chỉ login 1 lần và trả về kết quả chỉ 1 lần thôi. Hiện tại em đang bị nó trả về liên tục nên không thể biết được là số response / user là bao nhiêu và cũng như là số request / giây, số response / giây, số response / số request. <div cl
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Hỏi về stress test cho ezyfox server
Anh ơi, em xin phép được hỏi một số câu. <ol start="1"> <li>Việc kết nối stress test có thể chạy ở 1 máy khác mà k nhất thiết server phải chạy không anh?</li> <li>Như hình 1 thì muốn chạy stress test phần login mình sẽ cho 5 máy khác chạy phần này đúng không anh? <a href="https://github.com/tvd12/ezyfox-server-example/tree/master/message-stresstest" target="
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Em nghỉ việc rồi có nên quay lại công ty cũ?
Em nghỉ việc rồi có nên quay lại công ty cũ?
Answer
Avatar
2
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Đầu tư cho bản thân là gì?
Đầu tư cho bản thân là gì?
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Cách học hiệu quả
Nên học thế nào để đạt được hiệu quả tối đa?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
tvd12.com đã bị tấn công xss thế nào?
tvd12.com đã bị tấn công xss thế nào?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Ý nghĩa của [Serializable] attribute là gì?
Ví dụ trong đoạn code này thì [Serializable] attribute có nghĩa là gì?<div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-csharp"> <pre> <span class="pl-k">using</span> System; <span class="pl-k">using</span> UnityEngine; <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> Player : MonoBehaviour { //Create a custom <span class
Answer