tvd12
68 questions
469 answers
Avatar
2
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Đầu tư cho bản thân là gì?
Đầu tư cho bản thân là gì?
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Cách học hiệu quả
Nên học thế nào để đạt được hiệu quả tối đa?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
tvd12.com đã bị tấn công xss thế nào?
tvd12.com đã bị tấn công xss thế nào?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Ý nghĩa của [Serializable] attribute là gì?
Ví dụ trong đoạn code này thì [Serializable] attribute có nghĩa là gì?<div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-csharp"> <pre> <span class="pl-k">using</span> System; <span class="pl-k">using</span> UnityEngine; <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> Player : MonoBehaviour { //Create a custom <span class
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Blog tvd12.com bị tấn công chiếm quyền điều khiển như thế nào?
Blog tvd12.com bị tấn công chiếm quyền điều khiển như thế nào?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Sử dụng wordpress có an toàn không?
Sử dụng wordpress có an toàn không?
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Ngôn ngữ lập trình được tạo ra như thế nào?
Thực sự mình cũng rất muốn hiểu ngôn ngữ lập trình được tạo ra ntn. Bạn có thể nói sơ qua hoặc cho mình vài link để tìm hiểu được không. Tks
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Tại sao cần hạn chế sử dụng đến socket?
Tại sao cần hạn chế sử dụng đến socket?
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Code python tạo mã QR theo chuẩn TCCS 03:2018/NHNNVN
Code python tạo mã QR theo chuẩn TCCS 03:2018/NHNNVN
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Code java tạo mã QR theo chuẩn TCCS 03:2018/NHNNVN
Code python tạo mã QR theo chuẩn TCCS 03:2018/NHNNVN
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
StackAsk đã bị tấn công như thế nào?
StackAsk đã bị tấn công như thế nào?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
api phục vụ cho app mobile upload ảnh lên server
<p class="p1">e đang viết api phục vụ cho app mobile upload ảnh l&ecirc;n server, ở đ&acirc;y nghiệp vụ l&agrave; cho ph&eacute;p user chọn nhiều ảnh rồi up hết l&ecirc;n server, ở đ&acirc;y e băn khoăn thiết kế api theo 2 hướng:</p><ol><li class="p1">api chỉ cho ph&eacute;p up 1 file ảnh l&ecirc;n. nếu app chọn nhiều ảnh th&igrave; app xử l&yacute; call nhi
Answer