Avatar
1
Thưởng Đặng Văn Beginner
Multiple tenant multiple database .net core
Hi mọi người! <p> </p> <p> Em đang học thiết kế ứng dụng mô hình SaaS Applications. Em muốn làm mô hình dạng mỗi shop sẽ là 1 database riêng biết. Em cũng mới chuyển qua .net core nên có 1 số câu hỏi như sau mong mọi người giúp: </p> <ol> <li>Khi nhiều shop thì cách mình định danh shop đó như thế nào ạ?</li> <li>Khi mà làm mô hình thế thì cần tìm hiểu thê
Answer
Avatar
0
Senior Inter Beginner
Senior Inter Beginner
ContinueWith Vs await
Hello mn <p> </p> <p> Trong C<h1>, 2 cú pháp bên trong nó hoạt động như thế nào ạ ?</h1> </p>
Answer