Avatar
1
Thưởng Đặng Văn Beginner
Multiple tenant multiple database .net core
Hi mọi người! <p> </p> <p> Em đang học thiết kế ứng dụng mô hình SaaS Applications. Em muốn làm mô hình dạng mỗi shop sẽ là 1 database riêng biết. Em cũng mới chuyển qua .net core nên có 1 số câu hỏi như sau mong mọi người giúp: </p> <ol> <li>Khi nhiều shop thì cách mình định danh shop đó như thế nào ạ?</li> <li>Khi mà làm mô hình thế thì cần tìm hiểu thêm về những vấn đề gì (ví dụ cân bằng tài server....). Cái này hệ thống lớn mới cần nhưng em cũng muốn tìm hiểu coi nó sẽ như thế nào</li> </ol> <p> Mọi người ai có kinh nghiệm giải đáp giúp em ạ. Có cái ví dụ nào cho e thì càng tốt ạ. Em cảm ơn mọi người. </p>
Answer
Avatar
0
Senior Inter Beginner
Senior Inter Beginner
ContinueWith Vs await
Hello mn <p> </p> <p> Trong C<h1>, 2 cú pháp bên trong nó hoạt động như thế nào ạ ?</h1> </p>
Answer