Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
grpc cho inner communication
em thấy một số công ty để grpc làm protocol bên trong microservice, còn khi expose ra ngoài họ dùng restful thông thường.Với mô hình này giúp tăng đáng kể performance đúng k ạ vì grpc dùng http2 nhanh hơn http1.1 của restful
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
So sánh SOAP và REST
Em chào mọi người em có câu hỏi là để truy cập vào Web Services dùng SOAP và REST vậy khi nào nên dùng SOAP và khi nào dùng REST và 2 cách trên khác nhau như thế nào ạ em đang học về API.
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
[Duplicated]Graphql hơn gì Restful
em biết GraphQL là 1 end point, còn restful API là multi end point. Như vậy chỉ có code ngắn hơn thôi, còn lợi ích nào khác từ GraphQL k ạ
Answer