Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Chạy Job với @Scheduled trong Spring boot
Em có 1 cái job để gọi api lấy data về và em muốn chạy 20p 1 lần. Chạy trong khoảng 7h-&gt;19h từ t2 đến t6. Em set cron như nào thì đúng ạ? <p> Em làm như này có đúng không ạ? Và có cách nào để gen cái cron này theo ý mình không ạ. </p> <p> </p> <code>@Scheduled(cron = "0/1 0/20 7-19 ? <em>MON,TUE,WED,THU,FRI</em>")</code>
Answer