Avatar
0
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Hỏi về giá trị của cấu hình hibernate
Hiện giờ khi em thực hiện import từ excel 1 số lượng lớn bản ghi thì em thấy rằng bị close connection giữa chừng dẫn đến việc import bị lỗi <p> </p> <p> Em thấy rằng khi em thay đổi giá trị </p> <p> </p> hibernate.dbcp.timeBetweenEvictionRunsMillis từ 60000 =&gt; 600000 thì không gặp tình trạng này nữa <p> </p> <p> Em có tìm hiểu thì biết được đoạn thông tin về giá trị này như sau </p> <p> </p> <p> timeBetweenEvictionRunsMillis<span> </span> </p> <p> </p> <p> The number of milliseconds to sleep between runs of the idle object evictor thread. When non-positive, no idle object evictor thread will be run. </p> <p> </p> <p> Em muốn hỏi là cái giá trị này mang ý nghĩa thực sự như thế nào. Nếu để lên giá trị cao hơn thì có ảnh hưởng gì tới server không . </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer