Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
React native debug UI trên android simulator
Hi anh em, mình đang muốn enable debug ui trên android simulator nhưng gặp lỗi này:<div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> Error: Unable to resolve module ./debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4 <span class="pl-k">from</span> /Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/.: <span class="pl-k">None</span> of these files exist: * debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4(.native|.native.js|.js|.native.jsx|.jsx|.native.json|.json|.native.ts|.ts|.native.tsx|.tsx|.native.svg|.svg) * debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4/index(.native|.native.js|.js|.native.jsx|.jsx|.native.json|.json|.native.ts|.ts|.native.tsx|.tsx|.native.svg|.svg) at ModuleResolver.resolveDependency (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/node-haste/DependencyGraph/ModuleResolution.js:114:15) at DependencyGraph.resolveDependency (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/node-haste/DependencyGraph.js:277:43) at /Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/lib/transformHelpers.js:169:21 at Server._resolveRelativePath (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:1045:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at <span class="pl-k">async</span> Server._explodedSourceMapForBundleOptions (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:993:35) at <span class="pl-k">async</span> Promise.all (index 1) at <span class="pl-k">async</span> Server._symbolicate (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:945:26) at <span class="pl-k">async</span> Server._processRequest (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:418:7) </pre> </div><p> Anh em có cách nào khác phục không? Mình search google mà không thấy. </p> <p> Phiên bản: </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-s">"react-native"</span>: <span class="pl-s">"0.72.4"</span> <span class="pl-s">"@react-native-community/cli-debugger-ui@11.3.6"</span> </pre> </div>
Answer
Avatar
0
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Room database android
<img class="alignnone size-full wp-image-9835" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot-2023-03-15-193344-1.png" alt="" /> <p> </p> <p> Cho em hỏi làm sao để tạo các liên kết trong code và CRUD ở bảng class bằng room database ạ </p>
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
Foreground service trong android
E đang muốn làm 1 app lấy vị trị của thiết bị sau khi vị trí thay đổi, sau đó xử lý ở background và chạy 24/7. <p> Toàn bộ đều chạy tốt nhưng sau 24h thì service và ứng dụng bị hủy. E đang tìm hiểu lí do, mn giúp e vs ạ! </p>
Answer
Avatar
1
khiem nguyen Beginner
khiem nguyen Beginner
Để làm lập trình viên android mình cần học gì ạ, em xin cảm ơn
Để làm lập trình viên android mình cần học gì ạ, em xin cảm ơn.
Answer
Avatar
1
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
android: lỗi khi config project
Xin chào anh chị, em đang gặp lỗi này nhưng chưa biết cách fix, anh chị có thể giúp em được không ạ: <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-8311" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/11/err.jpg" alt="" /> <p> </p> <p> link git project: <a href="https://github.com/neymarebola/android-navigation" target="_blank">https://github.com/neymarebola/android-navigation</a> </p>
Answer
Avatar
1
Thanh Lam Nguyen Beginner
[Android][Kotlin] Local video filter effect
<img class="alignnone size-full wp-image-8026" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot-2022-10-28-at-17.16.37.png" alt="" /> <p> </p> <p> Chào mọi người, mình đang có 1 task là khi chọn video từ máy thì sẽ hiển thị sang 1 màn hình chứa hiệu ứng filter hình ảnh cho video đó, rồi sau đó lấy được uri hay gì đó để mình upload lên server </p> <p> </p> <p> Thì mọi người có thể cho mình xin solution được không ạ. Vì mình search google thấy hầu hết là ra image filter thôi </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người </p>
Answer
Avatar
1
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
InflateException android khi làm tính năng read more text view
E sử dụng thư viện 'com.borjabravo.readmoretextview.ReadMoreTextView' này để thu gọn hoặc mở rộng 1 đoạn text, nhưng mà khi run lên lại bị lỗi như này, mn xem giúp e vs ạ. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-7760" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/inflate_error.png" alt="" />
Answer
Avatar
2
Tùng Đỗ Beginner
Tùng Đỗ Beginner
Thiết lập giới hạn số lần sử dụng tính năng bất kỳ trong app android
Xin được các anh/chị hỗ trợ hướng dẫn về cách thiết lập giới hạn sử dụng tính năng trong app android. Ví dụ: một app có 4 tính năng, trong đó có 1 tính năng nâng cao mà developer muốn giới hạn trong 1 ngày chỉ được sử dụng tối đa x (lần). Khi người sử thực hiện thao tác xem video quảng cáo sẽ tăng số lần sử dụng của chức năng.
Answer
Avatar
1
Tùng Đỗ Beginner
Tùng Đỗ Beginner
Background activity bị auto scale khi bàn phím số hiện lên
Mình newbie kotlin đang tập viết app android, hiện mình gặp 1 vấn đề là cái background activity bị auto scale khi bàn phím số hiện lên để nhập thông tin. Ngoài ra dùng constraint layout nên các view cũng bị thay đổi vị trí.  Rất mong các anh chị đi trước hướng dẫn cách xử lý.
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
callback trong Java của Android và Spring
Anh ơi, em có một thắc mắc là ngày xưa em có code Android với Java thì họ hay code theo format callback với Interface như thế này : <p> </p> <pre> private void setTextWatcher() { mSalaryEditText.addTextChangedListener(new TextWatcher() { @Override public void beforeTextChanged(CharSequence charSequence, int i, int i1, int i2) {} /** * khi nhập từng con số nhập lương, gọi vợ và đưa lương */ @Override public void onTextChanged(CharSequence charSequence, int i, int i1, int i2) { try { if (!charSequence.toString().isEmpty()) { int salary = Integer.parseInt(charSequence.toString()); callWifeAndGiveSalary(salary); } else { callWifeAndGiveSalary(0); } } catch (NumberFormatException e) { mSalaryEditText.setError("Lương nhiều quá, vợ không dám nhận :v"); } @Override public void afterTextChanged(Editable editable) {} } }); } </pre> <p> </p> <p> Callback là ta sẽ tạo 1 listener lắng nghe event xảy ra khi người dùng click vào một button hoặc 1 tác vụ nào đó. Vậy vì sao Spring không sử dụng callback để nhận event ạ</div> </p>
Answer
Avatar
1
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Lấy địa chỉ ip khi kết nối 4g trong android
Em sử dụng code bên dưới để lấy địa chỉ ip khi kết nối internet. Khi sử dụng wifi thì lấy được, chuyển sang 4g thì không lấy được địa chỉ ip <pre>WifiManager wifiManager = (WifiManager) requireActivity().getApplicationContext().getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); String ip = Formatter.formatIpAddress(wifiManager.getConnectionInfo().getIpAddress()); </pre>
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
java.lang.IllegalArgumentException: Cannot set 'scaleY' to Float.NaN
mn xem giúp e lỗi này vs ạ, báo lỗi ở dòng 48,  chỗ e bôi xanh ấy ạ. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-6842" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/loi1.png" alt="" /> <img class="alignnone size-full-size wp-image-6843" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/loi2.png" alt="" />
Answer