Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Microservices dùng Spring
<blockquote>Hi anh, em có thời gian rãnh nên vào đọc lại câu hỏi này  <a href="https://stackask.com/question/login-trong-he-thong-microservices-voi-spring/">https://stackask.com/question/login-trong-he-thong-microservices-voi-spring/</a>  để có thêm kiến thức để làm 1 hệ thống Microservices bằng Spring để rèn luyện thêm.</blockquote> <p> Em rất muốn tự làm 1 cái app đơn giản (FE dùng <em><strong>ReactJS</strong></em>, BE dùng <em><strong>SpringBoot</strong></em>) đơn giản có đầy đủ các chức năng cơ bản như login = account của hệ thống, login = google, Facebook, áp dụng cả Kafka hoặc RabbitMQ để làm 1 chức năng gì đó (Hiện em chỉ biết mỗi chức năng gửi mail mà ko biết hệ thống thật có dùng ko :D ), Redis để cache,các service trong hệ thống trao đổi thông tin với nhau ..... với mô hình Microservices. </p> <p> </p> <p> Nên em cho em thắc mắc thêm vài câu hỏi về chủ đề này: </p> <ol> <li>Message Queue ( Kafka, RabbitMQ,....) thường dùng để <strong>làm những gì</strong> trong hệ thống Microservices.</li> <li>Theo câu trả lời của anh thì em hiểu 1 service có nghĩa là có UI và cả BE luôn đúng ko ạ ? Nhưng App  em đang muốn là chỉ có 1 UI là ReactJS thôi. Client (ReactJS) sẽ call đến Api gateway (AG) và AG gọi đến service authen để check token và nếu token verify ok thì sẽ gọi đến các service khác để lấy data trả về cho client (khái niệm service theo em đang hiểu là web service chỉ gửi request và nhận response với data kiểu JSON, nếu em có hiểu sai thì mong anh chỉ em lại).<strong>Nếu như vậy thì câu hỏi của em là service tập trung như anh nói ở trên thì có liên quan gì đến cơ chế oauth2 hay ko a ? (em đang rất rối về cái cơ chế Oauth2 này trong hệ thống Microservices, có thật sự cần thiết để dùng cơ chế này hay không ). Mong anh có thể nói rõ hơn dựa vào ví dụ của em nêu ở trên để em hiểu thêm về service authen tập trung như anh nói để có thể login bằng nhiều cách với hệ thống Microservices.Em đang muốn dùng 100% thư viện của Spring để viết tất cả các service này.</strong></li> <li>Mong a suggest thêm 1 số công nghệ và các chức năng cơ bản hay ho của hệ thống Microservices để em có thể học tập và làm theo.</li> </ol> <p> Rất cảm ơn anh về tâm huyết của anh trong các câu trả lời ! </p>
Answer