Avatar
0
thinhlh Beginner
thinhlh Beginner
[IT và đời sống] Lộ trình phát triển bản thân để từ JUNIOR thành một SENIOR
Xin chào mọi người, em lập ra topic này để mọi người có thể trao đổi hoặc giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình xây dựng và phát triển bản thân. Topic này có những câu hỏi như sau ạ: <ul> <li>Có bài viết của anh Dũng từng nêu ra là nâng cao giá trị bản thân bằng việc tham gia vào mã nguồn mở. Vậy cho em xin hỏi là mình nên tìm những open source ở đâu và như thế n
Answer