Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
Glide trong android không load được ảnh
E sử dụng thư viên Glide để load ảnh qua url về hiển thị lên recyclerView. Đối với các thiết bị thấp hơn Android 8 vẫn load ảnh bình thường, còn trên thiết bị (8+) lại không hoạt động ạ. Bên trong logcat, e  không thấy thông báo lỗi gì cả.
Answer