Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách estimate chính xác cho dự án
Anh ơi, khi anh nhận 1 task mới, làm thế nào anh có thể ước lượng chính xác thời gian mình làm cho task đó ạ
Answer