Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lỗi font khi đọc từ file properties trong spring boot
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đọc dữ liệu từ file properties của spring bị lỗi font Dự án - &gt; D? �n </p> <p> </p> <p> có cách nào để đọc không bị lỗi font không ạ </p> <p> </p> <p> em đã thử các ví dụ tại <a href="https://www.baeldung.com/java-string-encode-utf-8 " target="_blank">https://www.baeldung.com/java-string-encode-utf-8 </a> cũng k
Answer
Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
Synchronous Redis trong Spring boot
chào mn, em có sử dụng Redis trong project của mình. Hiện tại em có 2 module cần thao tác trên một tập thuê bao với tốc độ nhanh(vì nếu truy vấn dưới database thì rất chậm do dữ liệu nhiều).Em hướng sẽ cache hết tập thuê bao này trên Redis. em có 2 hướng: <ol> <li>chỉ cache id và sau đó sẽ truy vấn theo từng id(id có index nên em nghĩ sẽ nhanh)</li> <li>cach
Answer
Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
kafka serializer và deserializer
hi mn, em đang sử dụng kafka cho sản phẩm của mình. Về việc ser/des thì trong dự án thực tế thì mn hay dùng cách nào để ser/des vậy ạ? em tính sử dụng avro nhưng lại phải cài thêm schema registry vậy nên dùng Json/Protobuf/Avro sẽ tốt hơn ạ?
Answer
Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
Làm sao để chia đều dữ liệu trong 1 bảng user cho n instance của hệ thống
Hi mn, em có 1 hệ thống chạy nhiều instance của module UserService. các instance này sẽ lấy dữ liệu trong bảng user để xử lý. em muốn chạy 6 instance, với 6000 user. em sẽ chia đều cho mỗi instance 1000 user: <p> </p> <p> nếu 1 instance bị stop thì làm sao nó có thể chia lại các user cho các instance khác vậy anh? và dữ liệu các user đang xử lý được 1/2 rồ
Answer
Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Mỗi Service class có 1 interface?
Mọi người cho e hỏi là về vấn đề mỗi service class sẽ có 1 interface. Trước giờ e đều làm là cứ 1 interface thì sẽ tạo 1 class impl và gắn @Service cho nó. Nhưng em mới có đọc 1 bài là có thực sự cần thiết như vậy không khi dự án nhỏ, k có unit test hay gì hết. Em muốn biết là cuối cùng mình nên như nào thì vẫn hợp lý hơn ạ?
Answer
Avatar
1
Thân Văn Nam Beginner
Thân Văn Nam Beginner
Java: kiểm tra ảnh trước khi lưu trữ
Em chào mọi người, em có bài toán kiểm tra(validate) ảnh người dùng lưu xuống database <p> ví dụ ảnh sạng sex, khiêu dâm thì false. </p> <p> </p> <p> Em sử dụng java (Spring boot) thì cách nào để kiểm tra được trường hợp trên không ạ </p> <p> Em cảm ơn! </p>
Answer
Avatar
1
Mai Quang Diệu Beginner
Validate Spring boot input
Anh cho em hỏi chút với là với các validate bình thường trong spring boot  em cũng đã validate được rồi nhưng mà với validate mà truyền vào là 1 body thì với input là Integer nhưng em nhập String vào thì nó báo lỗi là Can't parse String to Interger <p> </p> <p> Nhờ anh chia sẻ giúp em cách để validate hoặc handle exception với trường hợp trên trong spring
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Spring Boot Integration test sử dụng có cả mockup lẫn service thật
Spring Boot Integration test sử dụng có cả mockup lẫn service thật theo các bước như sau: <p> </p> <ol start="1"> <li>Khởi tạo project theo các bước này: <a href="https://stackask.com/question/huong-dan-su-dung-spring-boot-test-controller/ " target="_blank">https://stackask.com/question/huong-dan-su-dung-spring-boot-test-controller/ </a></li> <li>Giả sử ch
Answer
Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
2FA - Tích hợp xác thực TOTP với Spring Security
Hi mọi người.hiện tại em đang có ý định làm chức năng xác thực <strong>(2FA)-TOTP</strong> tích hợp với <strong>Spring Security.</strong> <p> </p> <p> Em có tìm hiểu 1 số bài hướng dẫn nhưng các bài đó  vẫn đúng ý em lắm.Em chưa tìm ra  hướng làm nên em lên đây mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ. </p> <p> </p> <p> Em muốn Spring Security xác thực
Answer
Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về View trong SQL
Hello mọi người , <ol> <li>Sau khi em tạo và dùng View trong SQL thì em thấy rất tiện dụng ,App Spring Boot của em gọi đến View lấy dữ liệu rất dễ dàng, em có một thắc là khi chúng ta dùng View thì có <strong>nhược điểm </strong>gì không ạ ?</li> <li>Nếu được lựa chọn ghi câu query phức tạp trên Spring Boot (<strong>không</strong> dùng View) và tạo View với
Answer
Avatar
1
Huu Tuyen Nguyen Beginner
Sự khác biệt giữa Fix Rate và Fix Delay khi sử dụng @Scheduled spring boot
Mọi người phân biệt cho e giữa @fixedRate và @fixedDelay trong annotation @Scheduled spring boot. E cảm ơn.
Answer
Avatar
0
ptitdev Beginner
ptitdev Beginner
load File qua API spring
(Edit ) Spring + Tomcat có tạo được static file url kiểu localhost:8000/image_name.jpg như Nginx không ạ. Kiểu xem ảnh trên browser chứ không download xuống
Answer